КУРСОВА РОБОТА З ДИСЦИПЛІНИ "ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ"

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ З ДИСЦИПЛІНИ "ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ"

 1. Навчальна програма
 2. Робоча програма
 3. Опорний конспект лекцій
 4. Лабораторні роботи
 5. Самостійна робота
 6. Питання для самодіагностики
 7. Екзаменаційні питання

________________________________________________________________________________

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ З ДИСЦИПЛІНИ "ОФІСНІ СИСТЕМИ І ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ"

 1. Навчальна програма
 2. Робоча програма
 3. Опорний конспект лекцій
 4. Лабораторні роботи:
    4.1. Лабораторна робота № 1
    4.2. Лаборатона робота № 2
    4.3. Лабораторна робота № 3
    4.4. Лабораторна робота № 4

    5. Самостійна робота
    6. Питання для самодіагностики
    7.Екзаменаційні питання

________________________________________________________________________________

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ З ДИСЦИПЛІНИ "ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ"


 1. Навчальна програма
 2. Робоча програма
 3. Опорний конспект лекцій
 4. Лабораторні роботи

    

    6. Самостійна робота
    7. Питання для самодіагностики
    8. Екзаменаційні питання