Бланк_титулки_з_планування_2018

КУРСОВА РОБОТА З ДИСЦИПЛІНИ "ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ"

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ З ДИСЦИПЛІНИ "ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ"

 1. Навчальна програма
 2. Робоча програма
 3. Опорний конспект лекцій ТЕМА 4 ДЛЯ ОПР. 4 ПИТАННЯ
 4. Лабораторні роботи

 1. Самостійна робота
 2. Питання для самодіагностики
 3. Екзаменаційні питання

________________________________________________________________________________

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ З ДИСЦИПЛІНИ "ОФІСНІ СИСТЕМИ І ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ"

 1. Навчальна програма
 2. Робоча програма
 3. Опорний конспект лекцій
 4. Лабораторні роботи:

    5. Самостійна робота
    6. Питання для самодіагностики
    7.Екзаменаційні питання

________________________________________________________________________________

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ З ДИСЦИПЛІНИ "ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ"


 1. Навчальна програма
 2. Робоча програма
 3. Опорний конспект лекцій
 4. Лабораторні роботи

    

    6. Самостійна робота
    7. Питання для самодіагностики
    8. Екзаменаційні питання